Dialog podnikatelů s radnicí byl navázán

Včera, ve čtvrtek 5. března odpoledne, se za účasti prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého v Kutné Hoře konalo setkání podnikatelů z Kutnohorska s pracovním názvem „Město a byznys“, organizované zdejší okresní hospodářskou komorou (OHK Kutná Hora), ve spolupráci s městem Kutná Hora.

V konferenčním sále hotelu U Kata diskutovali přítomní podnikatelé a zástupci veřejné správy o tom, jak co nejlépe využít potenciál města Kutná Hora pro byznys a podnikání. Účastníci setkání se shodli na účelnosti a potřebnosti zahájení takového dialogu. Starosta Martin Starý nabídl uspořádání dalšího podobného setkání, ještě o něco více zacíleného na otázky podnikání přímo v samotném městě Kutná Hora. Hospodářská komora nabídla možnost uspořádání dalšího setkání v podobném formátu v prvním zářiovém týdnu. Cílem tohoto prvního mítinku bylo především zahájit pravidelný dialog mezi radnicí a místními podnikateli.

Město Kutná Hora reprezentoval starosta Martin Starý a místostarostka Zuzana Moravčíková, zde i v roli náměstkyně hejtmana Středočeského kraje. Konferenční sál kapacitně určený pro osmdesát lidí byl úplně plný, setkání se zúčastnila téměř stovka podnikatelů. A to jak členů, tak i nečlenů Hospodářské komory ČR. Zájem tak převýšil všechna očekávání. Většinu sálu zaplnili představitelé řady středních a menších firem, či místní živnostníci, ale nechyběli tu ani dva zástupci nadnárodní společnosti Philip Morris. Celkově se sešla velice pestrá reprezentace podnikatelů ve výrobě, obchodu i službách, a to od lokálně či regionálně orientovaných firem, až po mezinárodně působící korporace. Setkání proběhlo za aktivní účasti Vladimíra Dlouhého, člena Okresní hospodářské komory v Kutné Hoře a prezidenta Hospodářské komory České republiky. Přítomným poděkoval za hojnou účast a živě s nimi diskutoval o nejrůznějších tématech.

V první části setkání ředitelka agentury CzechInvest pro Prahu a střední Čechy Kateřina Ehrlichová seznámila přítomné s možnostmi čerpání evropských dotací v novém programovacím období 2014 – 2020. Zaměřila se především na konkrétní příležitosti k čerpání dotací pro fyzické osoby – podnikatele a drobné i střední podniky. Druhou část programu a následnou diskuzi moderoval Miroslav Vaníček, předseda dozorčí rady OHK Kutná Hora, který nejprve přivítal přítomné a poděkoval členu představenstva OHK Kutná Hora a řediteli hotelu U Kata Petru Kolářovi za poskytnuté konferenční zázemí a vstřícnost při organizaci této akce. Za vedení města Kutná Hora se pak slova ujal nejprve starosta Martin Starý, který opakovaně zdůraznil především ochotu a snahu města Kutná Hora intenzivně komunikovat s každým podnikem a podnikatelem, který má zájem ve městě a okolí rozvíjet svůj byznys. Nechyběl ani širší pohled optikou regionu, kterým debatu o možnostech dalšího rozvoje Kutnohorska obohatila místostarostka Kutné Hory a náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Zuzana Moravčíková. Tito představitelé města informovali podnikatele o konkrétních aktivitách kutnohorské radnice i kraje a vybídli je k intenzivnějšímu dialogu. Během následující diskuze zazněly mnohdy velice autentické názory podnikatelů, komentující podmínky pro podnikání jak ve městě, tak v rámci stávajících podmínek v celé ČR. A to včetně ne vždy optimální existující či připravované legislativy.

Představitelé Okresní hospodářské komory Kutná Hora poreferovali o připravovaných akcích kutnohorské komory. Předseda představenstva OHK Pavel Krenk takto pozval účastníky setkání na golfový turnaj, který se bude konat koncem srpna v nádherném areálu golfového hřiště Casa Serena, nedaleko od Kutné Hory: „Chceme ukázat, že máme nejen nápady, ale ukázat i cestu řešení. Stále se mluví o tom, že je potřeba přesvědčit návštěvníky, aby zůstávali v regionu déle, než na prohlídku Barbory či Kostnice. Golfová turistika je obrovský byznys. Casa Serena je exkluzivní hřiště, ale v dosahu Kutné Hory je dalších pět, možná deset, golfových destinací. Toto je unikátní příležitost, jak ukázat cestu, ale i spojit příjemné s užitečným a potkat se na golfu s lidmi, k nimž je mnohdy velmi obtížné se běžným způsobem vůbec dostat. V průběhu turnaje hospodářské komory v nádherném prostředí golfového hřiště Casa Serena účastníci zažijí nejen mnoho hodin příjemně stráveného času, ale i mnoho příjemných neformálních setkání se zajímavými lidmi. Nudit se nebudou ani negolfisté či doprovod hráčů, protože i pro ně bude připraven zajímavý doprovodný program, samozřejmě včetně návštěvy atraktivních míst v Kutné Hoře. Zájemci o účast, ale i o spolupráci, mohou sledovat webové stránky OHK Kutná Hora www.ohk-kh.cz. Kancelář OHK je k dispozici nejen zájemcům o turnaj jako takový, ale bude i koordinovat nabídku služeb místních podnikatelů.“

Místopředseda představenstva OHK Robert Lukášek informoval přítomné o plánované vícedenní mezinárodní B2B konferenci, také pořádané OHK Kutná Hora. Ta se bude konat v první polovině září a jejím cílem je hlavně zahájit aktivní komunikaci se zahraničními partnery o společném podnikání a investicích na Kutnohorsku. Konference bude probíhat ve třech sekcích: hi-tec (pokročilé technologie a ochrana životního prostředí), kooperace a obchod (vzájemná obchodní výměna, zakládání společných podniků), investice (využití průmyslových zón a brownfieldů, výstavba a akvizice průmyslových areálů pro výrobu a distribuci).

Podnikatele velice zajímaly očekávané legislativní změny s podstatným dopadem do podmínek podnikání. V diskuzi se mimo jiné obsáhle řešila i plánovaná elektronická evidence tržeb. Velká obava je z toho, aby se systém nestal nástrojem byrokratické šikany. Vladimír Dlouhý se v reakci na to zmínil o možnostech, které Hospodářská komora ČR přináší svým členům. Mezi ně samozřejmě zcela automaticky patří právě možnost aktivně připomínkovat připravovanou legislativu. V tuto chvíli je známo přibližné znění návrhu zákona, ale realizaci plánované elektronické evidence tržeb budou podstatným způsobem ovlivňovat i prováděcí předpisy a vyhlášky, které v tuto chvíli nejsou k dispozici prozatím ani v návrhu. Dále pohovořil i o mezinárodní situaci a makroekonomických ukazatelích indikujících budoucí vývoj v české, ale i evropské ekonomice, podle kterých Česká republika v mezinárodním srovnání s eurozónou nedopadá vůbec špatně.                      

 

akt02-01 akt02-02 akt02-03 akt02-04 akt02-05 akt02-06 akt02-07 akt02-08