Setkání podnikatelů z Kutnohorska

Okresní hospodářská komora Kutná Hora si Vás dovoluje srdečně pozvat na SETKÁNÍ PODNIKATELŮ Z KUTNOHORSKA se starostou města Kutná Hora Martinem Starým, náměstkyní hejtmana Středočeského kraje Zuzanou Moravčíkovou a zástupci agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého, které se koná v Kutné Hoře ve čtvrtek 5. března od 16 do 19 hodin v konferenčním sále hotelu U Kata, Uhelná 596, http://www.ukata.cz/, s následují-cím programem:

15,30 – 16,00 prezence
16,00 – 16,50 prezentace agentury CzechInvest a diskuze na téma: Podpora malého a středního podnikání, možnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v období 2014 – 2020 pro malé a střední podniky
16,50 – 17,00 přestávka
17,00 – 17.50 vystoupení starosty města Martina Starého a místostarostů, vystoupení nám. hejtmana Stč. kraje Zuzany Moravčíkové, vystoupení prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, vystoupení předsedy OHK KH, diskuze
17,50 – 18,00 přestávka
18,00 – 19,00 volná diskuze pro zájemce o další informace

Počet účastníků je omezen, akreditace předem je nutná. Můžete se podle zájmu a Vašich možností akreditovat od 16 nebo až od 17 hodin.

Zájemci, hlašte se prosím zde: Okresní hospodářská komora Kutná Hora, Šultysova 167, 284 01 Kutná Hora, Iveta Maxová, tel.: +420 606 546 197, e-mail: inmp.kh@seznam.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka