Změny v představenstvu a dozorčí radě OHK Kutná Hora

Včera ve večerních hodinách se v hotelu Mědínek konalo shromáždění členů Okresní hospodářské komory Kutná Hora. Ti se sešli v hojném počtu a v doplňovacích volbách rozhodli o nové podobě orgánů OHK.

Dlouholetý předseda Pavel Krenk i nadále bude vykonávat tuto statutární funkci, nyní nově za pomoci včera zvoleného místopředsedy Roberta Lukáška, který se bude věnovat především exekutivnímu řízení OHK.

V představenstvu dále setrvá člen a významný představitel kutnohorské komory Miloslav Meloun a nově se do činnosti představenstva zapojí včera zvolení Petr Kolář a Josef Opasek.

Předsedou dozorčí rady OHK se stal Miroslav Vaníček, dlouholetý člen OHK Kutná Hora a mj. také zástupce OHK v orgánech Krajské hospodářské komory Střední Čechy, v předchozích letech i v orgánech Hospodářské komory ČR. Dalšími členy dozorčí rady byli zvoleni Jiří Linhart a Filip Zachař.

Okresní hospodářská komora Kutná Hora má tu čest, že jejím členem je i Vladimír Dlouhý, který byl loni zvolen prezidentem Hospodářské komory České republiky. V loňském roce se členem OHK mimo jiné stala i firma Philip Morris, která je velmi významným zaměstnavatelem na Kutnohorsku. Od počátku letošního roku bylo přijato dalších pět nových členů a zdá se, že se tento trend bude pokračovat.