O NÁS

„K podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Hospodářská komora České republiky,“ říká § 2 zákona č. 301/1992 Sb.

Okresní hospodářská komora Kutná Hora (OHK KH) vznikla v roce 1995.

V posledních dvou letech významným způsobem aktivizovala svou činnost.

♦ Hospodářská komora ČR je jediné podnikatelské sdružení, jehož působnost je stanovena zákonem.
♦ Hospodářská komora je podnikatelskou samosprávou, podobně jako je tomu ve většině zemí světa.
♦ Hospodářské komory zastupují podnikatele při jednání se státní správou a místní samosprávou.
♦ Význam hospodářských komor zejména na místní a regionální úrovni se zvýšil se vstupem ČR do EU.
♦ Hospodářská komora je tu pro podnikatele a k ochraně jejich zájmů.

Členy HK ČR se prostřednictvím členství v OHK mohou stát právnické i fyzické osoby, které mají sídlo kdekoliv na území ČR.

Rádi se s Vámi sejdeme a prodiskutujeme možnosti vzájemné spolupráce nebo členství v komoře. Napište nám na: info@ohk-kh.cz

Okresní hospodářská komora Kutná Hora má tyto volené orgány:

Představenstvo
Předseda představenstva: Ing. Pavel Krenk
Místopředseda představenstva: PaedDr. Robert Lukášek
Člen představenstva: Ing. Miloslav Meloun
Člen představenstva: Petr Kolář
Člen představenstva: Josef Opasek

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady:
Ing. Miroslav Vaníček
Člen dozorčí rady: Jiří Linhart
Člen dozorčí rady: Filip Zachař

Pavel Krenk     Miloslav Vanicek     Robert Lukasek                                    Zleva: Pavel Krenk, Miroslav Vaníček, Robert Lukášek

Chcete být členem? Napište nám na: info@ohk-kh.cz

Chcete vědět více? Čtěte zde:

Představení          Výhody          Členství          Statut OHK          Příspěvkový řád

Print Friendly