PŘIHLÁŠKA

Chcete se stát členem Okresní hospodářské komory Kutná Hora?

Členy okresní hospodářské komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona. Právnické a fyzické osoby se stávají členy komory na základě písemné žádosti o zapsání do seznamu členů komory, o níž rozhoduje představenstvo okresní hospodářské komory. Členství v okresní hospodářské komoře je dobrovolné. Práva a povinnosti člena komory vznikají dnem zápisu do seznamu členů okresní hospodářské komory. Právnické a fyzické osoby jsou členy okresní hospodářské komory buď přímo, nebo prostřednictvím společenstva. Člen společenstva může být současně členem okresní komory a naopak. Výše členských příspěvků se řídí příspěvkovým řádem.

Přihláška ke stažení ZDE.

Vyplněnou přihlášku odešlete prosím na adresu: info@ohk-kh.cz

Print Friendly, PDF & Email