EU

Okresní hospodářská komora Kutná Hora realizuje:

Projekt  Zvyšování kompetencí pracovníků členů OHK Kutná Hora

registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010928, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Období realizace projektu: 1.4.2019 – 31.3.2022. Cílem projektu je zvyšování kompetencí pracovníků členů Okresní hospodářské komory Kutná Hora. Projekt je spolufinancován ze zdrojů OP Zaměstnanost.

Print Friendly, PDF & Email