PŘEDSTAVENÍ

 Několik dobrých důvodů, proč být členem OHK KH

Okresní hospodářská komora Kutná Hora letos oslaví 20 let své existence. Je tu především proto, aby hájila zájmy svých členů a podnikatelů obecně a také proto, aby pomáhala svým členům v komunikaci s orgány státní správy, samosprávy (měst a obcí) a s dalšími úřady.

Tato komunikace obvykle nebývá nijak snadná. Byrokracie je jednou z nejtěžších překážek podnikání a k jejímu překonání je leckdy potřeba napnout všechny síly. Často úředníci přijímají podnikatele (ať už fyzické osoby nebo statutáře právnických osob) dost neochotně, často velmi opatrně a s nedůvěrou – a mnohdy i s obavami, aby pak nebyli podezíráni svými kolegy či nadřízenými z poskytnutí nějaké nestandardní či neoprávněné výhody nebo přímo z korupčního jednání.

„Diskriminaci podnikatelů“, při které úřady hledí na podnikatele přísněji než na ostatní občany, umí Hospodářská komora z větší části eliminovat nebo efektivně odstranit, protože je úřadům partnerem ze zákona – a tak je i úředníky většinou chápána a přijímána. 

Prezidentem Hospodářské komory ČR je od 22. května 2014 na další tři roky funkčního období Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., člen Okresní hospodářské komory Kutná Hora.

Jsme nesmírně rádi, že jeden z našich členů zastává tuto velice významnou funkci ve struktuře Hospodářské komory České republiky. Prezident je nejvyšším voleným představitelem Hospodářské komory České republiky, zastupuje ji navenek a jedná jejím jménem.

Vladimir Dlouhy

Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR

Chcete být členem? Napište nám na: info@ohk-kh.cz

Print Friendly